I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy działający pod adresem www.Ibielizna.com.pl, prowadzony jest przez „K & P” PETRYSZYN Katarzyna Petryszyn i jest własnością Sprzedawcy:

„K & P” PETRYSZYN

Katarzyna Petryszyn

Osiedle Letnie 4B/10

57-200 Ząbkowice Śląskie

NIP:887-151-97-78

REGON:366418150

Email: biuro@ibielizna.com.pl

Tel.534-270-930

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Sklep Ibielizna.com.pl jest sklepem internetowym, prowadzącym sprzedaż detaliczną i hurtową produktów z kategorii moda, tj. bielizna, odzież, akcesoria, dodatki, za pośrednictwem sieci Internet.

Na stronach sklepu Ibielizna.com.pl zamieszczone są informacje, które nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dane produktów, ich opisy oraz ceny stanowią jedynie informację handlową.

Zamówienie składane na stronie Ibielizna.com.pl jest rozumiane jako oferta kupna określonego produktu, na warunkach podanych w opisie danego produktu.

Zamówienia w sklepie Ibielizna.com.pl można składać 24 godziny na dobę.

Wszystkie zamówienia składane są w języku polskim.

Ceny wszystkich produktów widoczne na stronach www.ibielizna.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w opisie każdego przedmiotu.

Realizacja zamówień jest dokonywana jedynie w dni robocze do godziny 16.00. Zamówienia złożone później, w soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy, są realizowane najbliższego dnia roboczego.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do, przeprowadzania i odwoływania kampanii promocyjnych na stronie sklepu, do wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie, oraz do przeprowadzania zmian.

Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby produkty dostępne na stronie internetowej sklepu pokrywały się z rzeczywistymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia o tym Kupującego oraz zwrotu wpłaty otrzymanej sumy pieniężnej jeśli Kupujący dokonał zapłaty.

Złożenie zamówienia w sklepie Ibielizna.com.pl jest równoznaczne z oświadczeniem, iż klient zapoznał się z postanowieniami i regulaminem sklepu iBielizna.com.pl

III. ZAMÓWIENIA

Warunkiem realizacji zamówienia na produkty zamieszczone na stronach sklepu iBielizna.com.pl jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, który jest dostępny na stronach Ibielizna.com.pl.

Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia gdy Kupujący: nie wypełni poprawnie formularza zamówienia, nie dokona wpłaty w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia, odmówi odebrania przesyłki.

Zmiany złożonego zamówienia mogą zostać wprowadzone lub zamówienie może zostać wycofane gdy Klient skontaktuje się ze Sprzedającym drogą mailową, pisząc na adres: biuro@ibielizna.com..pl lub dzwoniąc pod numer 534-270-930.

Zmiany złożonego już zamówienia są rozpatrywane jedynie do godziny 12h00 w dni robocze. Po godzinie 12h00 nie gwarantujemy dokonania zmian w warunkach zamówienia.

Sklep internetowy iBielizna.com.pl realizuje płatności dokonane w następujący sposób: przelew krajowy na konto bankowe "K & P" PETRYSZYN.

Nie ma możliwości wybrania przesyłki pobraniowej.

 IV. CZAS I KOSZTY WYSYŁKI

Realizacja zamówień jest dokonywana jedynie w dni robocze do godziny 16.00.

Zamówienia złożone później, w soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy, są realizowane najbliższego dnia roboczego.

Współpracująca ze sklepem internetowym firma kurierska dostarcza przesyłki już następnego dnia od momentu wysyłki. Doręczenia są realizowane głównie do godziny 17.00. Kurier zobowiązany jest do dokonania trzech prób w celu doręczenia przesyłki. Próby doręczenia podejmowane są dzień po dniu w dni robocze.

Sprzedający zobowiązuje się do wyjaśnienia ewentualnych opóźnień w realizacji zamówień i dostawie przesyłek.

Klient jest informowany o zaksięgowaniu wpłaty oraz o wysyłce drogą mailową.

Sprzedający zobowiązuje się do nadania przesyłki maksymalnie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Standardowy koszt dostawy przesyłek to:

* Przesyłka kurierska –19,00 zł

* Przesyłka Poczta Polska – 13,00 zł

* Odbiór osobisty – 0,00 zł

Koszt przesyłek jest określony w drugim kroku składania zamówienia i może się różnić od standardowych kosztów w przypadku przekroczenia wagi wysyłanego towaru.

Ogólne warunki świadczenia usług kurierskich świadczonych przez firmę, z którą współpracuje sklep internetowy Ibielizna.com.pl, dostępne są na stronie przewoźnika.

V. REKLAMACJA

Reklamacje towaru rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

Ibielizna.com.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.

Po rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji, Sprzedający zobowiązuje sie do naprawy lub wymiany zakupionego towaru na inny, pełnowartościowy. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych Sprzedający zobowiązuje się do zwrócenia kosztów transakcji lub zaoferuje inny produkt dostępny w sklepie internetowym.

Żądania reklamacyjne złożone w sklepie Ibielizna.com.pl zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.

Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366

VI. ZWROT I WYMIANY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

Celem zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy.

Celem zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Sprzedający bez zwłoki przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na podany przez konsumenta adres e-mail.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

-dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy

-zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego

-bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru)

W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu

 Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru -koszty przesyłki mając na uwadze.

Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności nie wliczając w to koszty wysłania rzeczy.

Opakowanie i sposób wysyłki zwracanego towaru, powinien odpowiadać właściwościom produktu i być przystosowany do bezpiecznego transportu, nie naruszającego cech fizycznych produktu.

Dodatkowo towar powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony tak, aby oryginalne pudełko nie zostało naruszone.

Pudełko prosimy zapakować w papier lub folię.

Kupujący zobowiązuje się pokryć koszty odesłania towaru z tytułu zwrotu.

Adres do zwrotu:

  „K & P” PETRYSZYN

Osiedle Letnie 4B/10

57-200 Ząbkowice Śląskie

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy „K & P” PETRYSZYN.

Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.); Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

Dane osobowe są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta - w calach promocyjnych.

Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące obecnie przepisy prawne.

Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw konsumenta.

Nie może być również w ten sposób interpretowane, ponieważ w momencie niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.


Produkt został dodany